Repo Icon

FrankyN0uva

Hi!SilentRecorder (IOS 11) - 1.2.1

4.00/5 (1 投票).

Loại bỏ thanh màu đỏ trên statusbar khi quay màn hình, hỗ trợ ios 11. Dùng Noredbar nếu bạn dùng ios 8,9,10.


Comments

No comment.