Repo Icon

FrankyN0uva

Hi!NoRedBar - 0.0.1-2

0.00/5 (0 投票).

Loại bỏ thanh màu đỏ trên statusbar khi quay màn hình, hỗ trợ ios 8/9/10. Dùng SilentRecorder nếu bạn dùng ios 11.


Comments

No comment.