Repo Icon

FrankyN0uva

Hi!Flex 2 (IOS 9/ 10.3.x) - 2.0.1

4.33/5 (3 投票数).

Trình tạo và tải patch cho IOS, chức năng tương tự tweak nhưng ít hao pin và không ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng như tweak.

Dùng các bản vá (patch) để có dc chức năng như tweak tương ứng, việc dùng patch sẽ có lợi về pin, hiệu năng và dung lượng. Tweak có đám mây (Cloud) trữ các patch do người dùng tạo và chia sẻ lẫn nhau, đặc biệt các Patch app mới, game mới.

Để hiểu rõ hơn về Flex, truy cập thành Search Facebook gõ ##iNEA_FlexComments

No comment.