Repo Icon

FrankyN0uva

Hi!ConditionalWiFi2 (iOS 10) - 1.0.0-1

0.00/5 (0 投票).

Ngăn không cho app được phép/ không được phép dùng WIFI để kết nối. Mặc định IOS chỉ hỗ trợ mamg di động, tweak này hỗ trợ cả WIFI (vào WIFI chọn app sau khi cài).


Comments

No comment.